Maia Thomas, Katherine Hicks – Black & White & Sex (2012)